E

Evgeniy Koltsov

Team advisor

Evgeniy Koltsov is not an advisor of any ICOs.